INDIA/JAIPUR
2014年2月15日
まさかの大雪!!!
成田まで行かれない。。。。。
INDIA より遠い成田空港〜〜〜
c0000759_16173029.jpgJaipur 到着!
c0000759_1626163.jpg


c0000759_1621431.jpg


c0000759_135331.jpg

c0000759_1392914.jpg

c0000759_1395035.jpg

c0000759_16201319.jpg


c0000759_1351928.jpg

by riedesign | 2014-02-28 13:03
<< 中山信太郎くんの展示会 2014年1月1日 元旦 今年... >>